Ron Oostveen

Soms lukt het iemand niet om de eigen financiële zaken goed te regelen. Als beschermingsbewindvoerder neem ik het beheer van geld en goederen dan over. Een bewindvoerder wordt in iedere zaak steeds door de rechter benoemd. Daarnaast ben ik ook benoembaar als mentor en curator.

Naast mijn werk als bewindvoerder ben ik ook freelance journalist. Ik schrijf verhalen voor onder andere kranten en tijdschriften.

Activiteiten

Beschermingsbewind

Ik ben door de rechtbank benoembaar als beschermingsbewindvoerder. Een beschermingsbewindvoerder beheert de goederen (geld en spullen) van iemand die dat zelf niet kan.

Curatele

Ik ben door de rechtbank benoembaar als curator. Een curator regelt alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. De rechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsvormen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Mentorschap

Ik ben door de rechtbank ook benoembaar als mentor. Als iemand niet zelf kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding benoemt de rechter een mentor die de beslissingen neemt.

Uitspraken

Grappige weetjes

Aantal huisdieren

1

Bouwjaar

1964

Aantal tenen

10

Koppen koffie (2023)

1.286
"Bij twijfel inhalen"
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.